Lista cristalesSistemas cristalinos

Hexagonal dipyramid
Dihexagonal pyramid
Dihexagonal prism
Tetragonal scalenohedron
Tetragonal trapezohedron
Octaedro
Tetragonal dipyramid
Rhombic dipyramid
Ditetragonal pyramid
Prisma Ditetragonal
Hexahedron (cube)
Rhombohedron
trigonal trapezohedron
trigonal dipyramid
Ditrigonal piramid
Hexagonal piramid
Ditrigonal prism
Hexagonal prism
Tetrahedron
Tetragonal disphenoid
Rhombic disphenoid
Rhombic pyramid
Tetragonal pyramid
Tetragonal prism
Rhombic prism
Trigonal pyramid
Sphenoid
Trigonal prism
Doma
Pinacoid
Pedion
Ditrigonal dipyramid
Hexagonal trapezohedron
Hexagonal scalenohedron
Rhombic dodecahedron
Deltoide - dodecaedro
Tristetrahedron
Dodecaedro pentagonal paramorfico
Pentagon-tritetrahedron (tetartoid)
Ditetragonal dipyramid
Dihexagonal dipyramid
Deltoid-icositetrahedron (trapezohedron)
Trisoctahedron
Tetrahexahedron
Hextetrahedron
Didodecahedron (diploid)
Pentagon-trioctahedron (gyroid)
Hexoctahedron

Formas compuestas

Prisma tetragonal de primer orden
Prisma tetragonal de segundo orden
Pinacoide tetragonal
Escalenoedro ditrigonal
Trapezoedro trigonal
Romboedro de tercer orden
Romboedro de segundo orden
Romboedro de primer orden
Piramide ditrigonal
3d order trigonal pyramid
Piramide hexagonal de tercer orden
Piramide hexagonal de primer orden
Piramide hexagonal de segundo orden
Pedion
Bipiramide dihexagonal
Bipiramide hexagonal de tercer orden
Bipiramide hexagonal de primer orden
Bipiramide hexagonal de segundo orden
Prisma dihexagonal
Prisma hexagonal de tercer orden
Prisma hexagonal de primer orden
Prisma hexagonal de segundo orden
Pinacoide hexagonal
Cubo
Rombododecaedro
Octaedro
Tetraquishexaedro
Triaquisoctaedro
Trapezoedro
Hexaquisoctaedro
Piritoedro
Diploedro
Tetraedro
Deltoedro
Tristetrahedron
Hexaquistetraedro
Giroedro
Tetartoedro
Hemiromboedro de segundo orden
Hemiromboedro de primer orden
Piramide hexagonal de primer orden
Pedion
2nd order hexagonal dipyramid
Bipiramide trigonal
Prisma ditrigonal
Prisma dihexagonal
3d order hexagonal prism
Prisma hexagonal de primer orden
Prisma hexagonal de segundo orden
3d order trigonal prism
Prisma trigonal de segundo orden
1st order trigonal prism
Pinacoide trigonal
Ditrigonal dipyramid
Bipiramide trigonal de tercer orden
2nd order trigonal dipyramid
1st order trigonal dipyramid
ditrigonal prism
3d order trigonal prism
2nd order trigonal prism
1st order trigonal prism
Trapezoedro hexagonal
Piramide dihexagonal
Prisma tetragonal de tercer orden
Prisma ditetragonal
Bipirámide tetragonal de segundo orden
Bipiramide tetragonal de primer orden
3d order Tetragonal dipyramid
Bipiramide ditetragonal
Pedion
Piramide tetragonal de segundo orden
Piramide tetragonal de primer orden
Piramide tetragonal de tercer orden
Piramide ditetragonal
Trapezoedro tetragonal
Esfenoedro tetragonal de segundo orden
Esfenoedro tetragonal de primer orden
Esfenoedro tetragonal de tercer orden
Escalenoedro tetragonal
Tercer pinacoide rombico
Primer pinacoide rombico
Segundo pinacoide rombico
Prisma rombico de primera especie
Prisma rombico de segunda especie
Prisma rombico de tercera especie
Bipiramide rombica
Pedion
1st order doma
2nd order doma
Orthorhombic pyramid
Orthorhombic disphenoid
c pinacoid
a pinacoid
b pinacoid
3d order prism
2nd order pinacoid
1st order prism
4th order prism
c pedion
a pedion
3d order doma
2nd order pedion
1st order doma
4th order doma
b pedion
3d order sphenoid
1st order sphenoid
4th order sphenoid
c pinacoid
a pinacoid
b pinacoid
3d order pinacoid
2nd order pinacoid
1st order pinacoid
4th order pinacoid
c pedion
a pedion
b pedion
3d order pedion
2nd order pedion
1st order pedion
4th order pedion

Minerales

Adamita - {101}, {110}, {111}
Adamita - {101}, modified
Adamita - {100}, {110}, {011}, modified
Egirina - {661}, {110}, modified
Aeschynite - {110}, {021}, {010}, {001}
Aeschynite - {011}, {120}, {010}, modified
Aeschynite - Tabular {010}
Albita - {010}, {001}, {110}, {110}, {111}, {111}
Albita - {101}, {001}, {010}, modified
Albita - {010}, {001}, {101}, modified
Albita - Pericline law twin with rhombic section
Albita - Combined albite law and Karlsbad law twin
Albita - {110}, {010}, {111}, modified
Allactite - Tabular {100}
Allanita - Tabular {100},
Allanita - Tabular {100},
Altaíta - {100}
Altaíta - {100}, {111}
Alunita - {102}, {001}
Anfíbol - {110}, {010}, {011}, {201}
Anfíbol - Short prismatic [001], highly modified
Analcima - {100} modified by {211}
Analcima - {211}
Analcima - {100}
Analcima - {211}, {322}
Analcima - {211}, modified by {100}, {111}
Anatasa - {101}
Anatasa - {101}, {001}
Anatasa - {101}, {205}
Anatasa - {101}, {6.4.19}, {001}
Anatasa - {101}, modified
Anatasa - {101}, {001}, modified
Anatasa - {305}, {107}, modified
Anatasa - {101}, {001}, modified
Anatasa - {101}, {107}, {1.1.14}, modified
Anatasa - {307}, {101}, modified
Anatasa - Penetration twin on {112}
Ancylite - {110}, {011}
Andalucita - {110}, {001}, modified
Andalucita - {110}, {001}, modified
Andalucita - {110}, {001}, modified
Andalucita - {110}, {011}, modified
Andorite - Short prismatic [001]
Andorita - Tabular {010}
Anglesita - {101}, {210}
Anglesita - {101}, {210}, {001}
Anglesita - {101}, {210}, {211}, {001}
Anglesita - {011}, {111}, modified
Anglesita - {001}, {010}, {210}, modified
Anglesita - {111}, {101}
Anglesita - {410}, {011}, {001}, modified
Anglesita - {101}, {210}, {011}, modified
Anglesita - {102}, {011}, modified
Anglesita - {102}, {210}, modified
Anglesita - {210}, {001}, modified
Anglesita - {111}, {011}, modified
Anhidrita - {100}, {010}, {011}
Anhidrita - {100}, {010}, {001}, {045}
Anhidrita - {100}, {010}, {001}, modified
Anhidrita - {101}, {053}, modified
Anhidrita - Several prisms {h0l}, {011}
Anhidrita - Contact twin on {021}
Anorthite - {201}, {001}, {010}, modified
Anorthite - {010}, {201}, {001}, modified
Antimonio - {102}
Antimonio - {104}
Antimonio - {014}, {001}
Antimonio - {014}, {001}, modified
Antimonio - Fourling twin on {014}
Antimonio - {102}, {001}
Antimonio - Contact twin on {014}
Antimonio - Contact twin on {014}
Antimonio - Contact twin on {014}
Apatita - {100}, {001}
Apatita - {100}, {101}
Apatita - {100}, {001}, {101}
Apatita - {100}, {001}, modified
Apatita - {100}, {001}, modified
Apatita - {100}, {001}, modified
Apatita - Highly modified crystal
Apatita - {100}, {101}, modified
Apatita - Penetration twin on {111}
Apatita - {100}, {111}, {001}, modified
Aphthitalite - Tabular {001}
Aphthitalite - Tabular {001}
Apofilita - {110}, {101}
Apofilita - {110}, {001}, {101}
Apofilita - {101}, {110}, {310}
Apofilita - {110}, {001}, modified
Apofilita - {101}, {1.1.10}, modified
Apofilita - Tabular {001}, modified
Aragonito - {110}, {001}
Aragonito - {110}, {011}, {001}
Aragonito - Contact twin on {110}
Aragonito - {110}, {021}
Aragonito - {110}, {010}, {011}, modified
Aragonito - {110}, {010}, prisms {0kl}
Aragonito - Repeated penetration twin on {110}
Aragonito - Repeated contact twin on {110}
Aragonito - Repeated contact twin on {110}
Aramayoite - Tabular {010}
Ardennite - Prisms {hk0}, {010}, {323}, modified
Argentita - {111}, {100}
Argentita - Parallel growth of octahedra
Argentita - {100}, modified
Argirodita - Penetration twin on [111]
Arsénico - {102}
Arsénico - {014}
Arsénico - Penetration twin on {104}
Arsenopirita - {110}, {021}
Arsenopirita - {110}, {012}
Arsenopirita - Penetration twin on {201}
Arsenopirita - Repeated contact- and penetration twin on {201}
Arsenopirita - Prismatic {011}, {110}, modified
Arsenopirita - Repeated penetration twin on {110}
Atacamita - {110}, {011}, {010}, modified
Atacamita - {110}, {011}
Atacamita - {110}, {011}, modified
Atacamita - Short prismatic {011}
Atacamita - Penetration twin on {544}
Atacamita - Tabular {010}
Atacamita - Prismatic [001]
Augelita - {001}, {110}, modified
Augelita - {001}, {110}, {201}
Augita - {100}, {110}, {011}, modified
Augita - Contact twin on {100}
Avogadrite - Tabular {100}
Axinita - {110}, {010}, {011}, modified
Axinita - {110}, {010}, {011}, modified
Azurita - {110}, {001}, {111}
Azurita - {110}, {111}, modified
Azurita - {001}, {102}, {011}, modified
Azurita - Prismatic [010], highly modified
Babingtonite - Isometric
Baddeleyite - Contact twin on {100}
Baritina - {101}, {210}
Baritina - {001}, {011}, {101}, modified
Baritina - {011}, {101}, modified
Baritina - {001}, {210}, modified
Baritina - Tabular {001}
Baritina - {001}, {210}, modified
Barytocalcite - {100}, {111}, {001}
Becquerelite - {011}, {111}
Becquerelite - Elongated [010]
Benitoite - {102}, {001}, modified
Benitoite - {012}, modified
Bertrandite - Tabular {001}
Bertrandite - Tabular {001}
Bertrandite - Contact twin on {021}
Berilo - {100}, {101}, {112}
Berilo - {100}, {001}
Berilo - {100}, {001}, modified
Berilo - {100}, {001}, modified
Berilo - {100}, {001}, highly modified
Berilo - Tabular {001}
Beryllonite - Tabular {010}, higly modified
Berzeliite - {211}, modified
Beudantita - {102}, modified
Beudantita - {102}, modified
Beudantita - {021}, modified
Bieberite - {111}, {101}, modified
Biotita - {001}, {010}, {331}
Bischofita - {100}, {110}, {111}, modified
Bischofita - {110}, {201}, {111}
Bismutina - {110}, {010}, {310}, modified
Bismutina - {110}, {010}, modified
Bismutina - {110}, {010}, {311}, modified
Bismutotantalite - {130}, {111}, modified
Bixbyíta - {100}, {211}
Bixbyíta - {100}, modified by {211}
Bloedita - {110}, {001}, modified
Bloedita - {111}, {110}, {011}, highly modified
Boleita - With epitaxial overgrowths of pseudoboleite
Boracita - {100}, modified
Boracita - {110}, modified
Boracita - {111}, modified
Borax - {100}, {010}, {001}, modified
Borax - Contact twin on {100}
Borax - {100}, {110}, {010}, {001}, modified
Bornita - {100}
Bornita - {111}, {100}
Bornita - Penetration twin on [111]
Bornita - {110}
Bournonita - Tabular {001}
Bournonita - Repeated contact twin on {110}
Bournonita - Contact twin on {110}
Bournonita - Tabular {001}
Braunita - {112}, {211}
Braunita - {112}, modified
Braunita - {112}, highly modified
Braunita - {100}, {213}, modified
Braunita - Contact twin on {102}
Brasilianita - {011}, {111}
Breithauptite - Tabular {001}
Bromellita - {100}, {101}, {001}
Brookita - Tabular {010}
Brookita - Prismatic {120}, modified
Brookita - {140}, {111}, modified
Brookita - {111}, {120}
Brookita - Tabular {010}
Brucita - {101}, {001}, {201}
Brucita - {001}, {110}
Calcita - {101}
Calcita - {021}
Calcita - {211}
Calcita - {021}, {101}
Calcita - {100}, {101}
Calcita - {401}, {211}
Calcita - {100}, {331}, {001}
Calcita - {401}, modified
Calcita - Contact twin on {001}
Calcita - {100}, {101}, {045}
Calcita - Contact twin on {001}
Calcita - Contact twin on {001}
Calcita - Parallel growth of flat rombohedra
Calcita - {021}, modified
Calcita - {401}, modified
Calcita - {100}, {101}, modified
Calcita - {2131}, modified
Calcita - {021}, {100}, modified
Calcita - {101}, modified
Calcita - {101}, modified
Calcita - {532}, modified
Calcita - {214}, {110}, modified
Calcita - Contact twin on {001}
Calcita - {401}, {725}, modified
Calcita - {581}, {101}, modified
Calcita - Contact twin on {101}
Calcita - Contact twin on {101}
Calcita - Contact twin on {021}
Calcita - Contact twin on {012}
Calcita - Contact twin on {001}
Calcita - {211}, {012}
Calcita - {101}, {021}
Calcita - Contact twin on {012}
Calcita - {2131}, {0112}
Calcita - Contact twin on {1011}
Calcita - Contact twin on {0001}, contact plane {1010}
Calcita - Contact twin on {0001}, contact plane {1010}
Calcita - {413}, {100}, {012}
Calcita - {413}, {100}, {012}, contact twin on {001}
Calcita - {012}, {100}
Calcita - Contact twin on {001}, triangular habit due to underdevelopment of prism faces
Calcita - {413}, {100}, {012}, contact twin on {001}
Calcita - {413}, {081}, modified, contact twin on {001}
Calcita - {012}, {283}, contact twin on {001}
Caledonita - {010}, {100}, {101}
Caledonita - Prismatic [001]
Cloruro de mercurio - Prismatic {110}
Cloruro de mercurio - {118}, {111}, modified
Cloruro de mercurio - Contact twin on {112}
Cloruro de mercurio - {110}, {013}, modified
Carnalita - Equant
Carnalita - Tabular {001}
Casiterita - {110}, {111}, modified
Casiterita - {110}, {111}, modified
Casiterita - Contact twin on {101}
Casiterita - Repeated contact twin on {101}
Casiterita - Repeated contact twin on {101}
Casiterita - Repeated contact twin on {101}
Casiterita - {111}, {011}
Casiterita - {676}, modified
Catapleiite - {100}, {001}
Catapleiite - Tabular {001}
Catapleiite - Tabular {001}
Catapleiite - Tabular {001}
Catapleiite - {001}, {103}
Celestine - Prismatic {011}, {210}, modified
Cerusita - Tabular {010}
Cerusita - {010}, {021}, {012}, {110}, {111}
Cerusita - Repeated penetration twin on {110}
Cerusita - Tabular {100}
Cerusita - Contact twin on {110}
Cerusita - Prismatic [100], highly modified
Cabasita - {101}
Calcosina - Tabular {001}, modified
Calcosina - Penetration twin on {032}
Calcosina - Multiple twin on {110}
Chalcocyanite - {010}, {110}, {011}, modified
Calcofilita - Tabular {001}
Calcopirita - Lamellar contact twin on {112} by {112}
Calcopirita - {112} modified by {112}
Calcopirita - {112} + {112}, modified
Calcopirita - Contact twin on {112} by {112}
Chalcosiderite - {110}, {010}, {001}, {111}, modified
Chalcostibite - Tabular {100}
Chalcostibite - Tabular {010}, {061}, {110}
Chalcostibite - Tabular {010}
Childrenita - {110}, {100}, {121}, {121}, modified
Childrenita - {110}, {100}, {131}, {131}, {121}, {121}
Condrodita - {011}, {221}, {223}
Condrodita - Highly modified crystal
Cromita - {111}
Cromita - {110}
Crisoberilo - Contact twin on {130}
Crisoberilo - Repeated penetration twin on {130}
Crisoberilo - Tabular {001}
Cinabrio - {100}, {001}, {045}, {025}
Cinabrio - {011}
Cinabrio - {205}, {100}
Cinabrio - {101}, {508}, {001}, modified
Cinabrio - {102}, modified, penetration twin on {001}
Claudetite - {010}, {110}, {111}, {101}
Claudetite - Tabular {010}
Clorita - {101}, {100}, {001}
Clinohedrite -
Clinohumite - Highly modified crystal
Cobaltita - {100}, {210}
Cobaltita - {111}, {210}
Colemanita - {110}, {011}, {221}, {111}, highly modified
Colemanita - Short prismatic [001], highly modified
Columbita - Tabular {010}, modified
Columbita - {010}, {111}, {110}, modified
Columbita - Equant
Colusite - {210}, {111}, {110), modified
Cobre - {111}
Cobre - {100}
Cobre - {100}, modified
Cobre - Contact twin on {111}
Cobre - {100}, modified
Cordierite - {110}, {130}, {001}, modified
Cordierite - Prismatic [001], modified
Cordylite-(Ce) - Prismatic {100}
Cordylite-(Ce) - Parallel growth of dipyramidal crystals
Cordylite-(Ce) - {101}, {001}, modified
Corindón - Several dipyramids {hhl}
Corindón - {773}, {111}, {001}, modified
Corindón - {101}, {001}, modified
Corindón - {100}, {001}, modified
Corindón - Tabular {001}
Corindón - {111}
Corindón - Contact twin on {102}, flattened crystals
Cosalite - {100}, {010}, {301}, modified
Cotunnite - Prismatic [001]
Cotunnite - Tabular {010}
Covelita - Tabular {001}
Creedita - Prismatic {110}
Cristobalite - {111}
Crocoíta - {110}, {401}, {111}
Crocoíta - {110}, {111}, {111}, modified
criolita - {111}, {001}, modified
criolita - {110}, {001}, modified
Cryolithionite - {110}
Cryolithionite - {110}, {211}
cubanita - {110}, {010}, {101}, modified
cubanita - {100}, {110}, {001}, {011}, modified
Cuprita - {111}
Cuprita - {110}
Cuprita - {111}, {321}
Cuprita - {100}, {111}, gyroid 968
Cuprita - Cubic
Curita - Prismatic [001]
Danburita - {110}, {201}
Descloizita - {111}, {001}, modified
Descloizita - {111}, modified
Diaboleite - Tabular [001]
Diaboleite -
Diamante - {111}
Diamante - {100}
Diamante - {133}
Diamante - Macla de dos octaedros con rombododecaedro
Diásporo - Tabular {010}
Diásporo - Tabular {010}
Diásporo - Tabular {010}
Diásporo - Prismatic {021}
Diásporo - {140}, {131}, modified
Diásporo - Thick tabular {010}
Diásporo - Thick tabular {010}
Diopsido - {100}, {010}, {001}, {221}, modified
Dioptasa - Prismatic {110}, {201}
Dioptasa - {110}, {201}
Dolomita - {401}, modified
Dolomita - {101}
Dolomita - Contact twin on {100}
Dolomita - {101}, modified
Dolomita - {401}, modified
Dolomita - Contact twin on {001}
Dufrenoysite - Prismatic [100], flattened {010}
Discrasita - {111}, {021}
Eglestonite - {110}, modified
Elpidite - Prismatic [001]
Elpidite - Prismatic [001]
Enargita - Short prismatic [001]
Enargita - Tabular {001}
Enargita - {110}, {001}, modified
Enstatita - Short prismatic [001]
Enstatita - Long prismatic [001]
Epididymite - Reticulated twin on {110}
Epididymite - Long prismatic {011}
Epididymite - Tabular {001}, elongated [100]
Epidota - Prismatic [010]
Epidota - Prismatic [010]
Epistilbite - Mimetic twin on {100}
Epistilbite - Mimetic twin on {110}
Epistilbite - Mimetic twin on {100}
Epistilbite - {110}, {001}, modified
Epsomita - {110}, {111}, modified
Epsomita - {110}, {111}
Erythrosiderite - Tabular {100}
Ettringite - Dipyramidal {1012}
Euclase - Prismatic [100]
Euclase - {031}, {100}, modified
Euclase - prismatic {031}, modified
Eudialita - Tabular {001}
Eudialita - {101}, {001}, modified
Eudidymite - Tabular {001}, highly modified
Euxenita - Tabular {010}, elongated [001]
Euxenita - {100}, {010}, {111}, modified
Fergusonita - {230}, {111}, {001}
Fergusonita - {231}, {111}, {001}, {230}
Ferrotapiolite - Contact twin on {013}, distorted by elongation on [013]
Ferrotapiolite - {113}, {001}, {100}, {110}
Fiedlerite - Tabular {100},
Fiedlerite - Tabular {100},
Fluellite - Dipyramidal {111}
Fluocerite-(Ce) - {110}, {001}, modified
Fluorita - {100}
Fluorita - {111}
Fluorita - {110}
Fluorita - {100}, modified by {421}
Fluorita - {100}, highly modified
Fluorita - {110}, {221}, {111}
Fluorita - {100}, {310}, {311}
Fluorita - {111}, {221}
Fluorita - Penetration twin on [111]
Fluorita - Penetration twin on [111]
Franckeita - Tabular {010}, elongated [001]
Freieslebenita - {110}, {120}, {011}, {031}, modified
Freieslebenita - Contact twin on {100}
Fülöppite - Tabular {001}
Fülöppite - {100}, {112}, modified
Gadolinite - {011}, {111}, {111}, {001}, modified
Galena - {100}
Galena - {100}, {111}
Galena - {111}
Galena - {100}, {221}
Galena - Contact twin on {111}
Galena - {441}, {221}
Galena - {100}, {111}, {110}, modified
Galena - Penetration twin on [111]
Galena - Pseudohexagonal tabular contact twin on {111}
Galenobismutite - Tabular {100}
Granate - {110}
Granate - {211}
Granate - {110}, {211}
Granate - {110}, modified
Granate - {211}, modified
Gaylussita - {011}, {112}, modified
Gaylussita - {110}, {011}, modified
Geocronite - Contact twin on {110}
Geocronita - {001}, {225}, {011}
Georgiadesite - {110}, {010}, {011}, modified
Gersdorffita - {111}, modified
Gersdorffita - {100}, {120}, {110}
Glauberita - Prismatic {111}
Glauberita - Tabular {001}
Glaucodot - {110}, {021}
Glaucodot - {011}, {110}, {021}, modified
Gmelinita - {101}, {100}, {001}
Goethita - {110}, {010}, {121}, modified
Goethita - Prismatic {110}
Goethita -
Oro - {111}
Oro - {100}
Oro - {100}, {111}
Oro - {210}
Oro - Contact twin on {111}
Oro - Contact twin on {111}
Goldichite - {100}, {110}, {011},
Grafito - Tabular {001}
Grafito - Dipyramidal {101}
Grafito - {101}, {001}
Grafito - {101}, {001}, modified
Granotita - {110}, {021}
Greenockita - {100}, {001}, {001}, modified
Gudmundite - Prismatic {230}
Yeso - {010}, {120}, {011}
Yeso - Contact twin on {100}
Yeso - {010}, {011}, {102}, prisms {hk0}
Yeso - Contact twin on {001}
Yeso - Penetration twin on {001}
Halita - {100}
Hanksite - {110}, {113}, {001}
Hanksite - {110}, {113}, {001}, {223}
Hauerita - {111}, modified
Hauerita - {100}, {111}
Hausmannita - Contact twin on {112}
Hausmannita - Fiveling contact twin on {112}
Hausmannita - {101}, modified
Hausmannita - {101}, modified
Haüyna - {110}, {100}
Hematita - {001}, {102}
Hematita - {0.1.10}, {102}, {113}, modified
Hematita - {102}, {108}, {113}, modified
Hematita - {102}, {001}
Hematita - Contact twin on {0001}, contact plane {1010}
Hemimorfita - {010}, {110}, {011}
Hemimorfita - Contact twin on {001}
Hemimorfita - Tabular {010}
Hemimorfita - {010}, {100}, {031}, {121}, modified
Herderite - {101}, {122}, {011}, {001}, modified
Herderite - Prismatic [100], highly modified
Heulandite - {010}, {001}, {201}, modified
Heulandita - {010}, {001}, {201}, modified
Hutchinsonita - Prismatic [001]
Hydrochlorborite - Tabular {001}
Ianthinite - Prismatic [010]
Ice - Prismatic {100}. Typical for high elevations and low temperatures
Ice - Tabular {001}. Typical for severe frost
Ilmenita - {102}, {113}, {001}
Ilmenita - {102}, {213}, {001}
Ilmenita - {102}, {001}, modified
Ilmenita - Tabular {001}
Ilvaíta - Prismatic {110}, {011}
Ilvaíta - Short prismatic c, {110}, {210}, {111}
Ilvaíta - {100}, {011}, modified
Iodargirita - {100}, {001}, {101}, modified
Jacobsita - {111}
Jacobsita - {111}, modified
Jadeita - Tabular {100}
Jadeita - Prismatic {110}
Jurbanita - {110}, {011}
Kaersutite - {010}, {110}, {011}, modified
Kaersutite - {011}, {010}, {110}, modified
Kaersutite - {110}, {010}, {011}, modified
Kaersutite - Contact twin on {100}
Kaersutite - {110}, {010}, {011}, modified
Kaersutite - Prismatic [001], with epitaxial augite
Kainita - {001}, {111}, {111}, modified
Kainita - {111}, {111}, modified
Kleinite - Prismatic {1010}
Krennerita - Short prismatic [001]
Cianita - tabular {100}
Langita - {100}, {010}, {011}
Langita - Contact twin on {011}
Langita - Repeated penetration twin on {011}
Laumontita - {110}, {101}, modified
Laurionita - Tabular {010}, elongated [001]
Laurionita - Tabular {010}, elongated [001]
Laurionita - {100, {010}, dipyramids {1k1}
Laurionita - {010}, {110}, {281}
Laurionita - {010}, {120}, {011}, modified
Laurionita - {010}, {110}, {011}
Lautite - {010}, {340}, modified
Lazulita - {111}, {011}, modified
Lazulita - {111}, {011}, modified
Plomo - {111}
Plomo - {551}, modified
Leadhillita - Tabular {001}
Leadhillita - Tabular {001}
Lepidocrocita - Tabular {010}
Leucita - {211}
Leucita - {211}, {110}
Leucofanita - {110}, {001}, modified
Leucosphenite - {311}, {010}, {001}, modified
Leucosphenite - {311}, {010}, {001}, modified
Leucosphenite - Contact twin on {001}
Libethenita - {110}, {011}, {111}
Libethenita - {011}, {110}, modified
Libethenita - {011}, {110}
Linarita - Contact twin on {100}
Linarita - Prismatic [010], highly modified
Liroconita - {110}, {011}
Liroconita - Contact twin on {100}
Livingstonita - Prismatic [010]
Lorandita - {110}, {201}, {201}, modified
Lorandita - Equant crystal
Lorenzenite - Prismatic [010]
Lorenzenite - Prismatic [010]
Lorenzenite - Prismatic [010]
Lollingita - Prismatic {110}
Lollingita - {110}, {101}, {011}, modified
Lollingita - Prismatic {011}
Magnesita - {101}
Magnesita - {101}, modified
Magnetita - {100}
Magnetita - {111} modified by {110}
Magnetita - Spinel law twin
Magnetita - {111}, {432}, modified by {654}
Magnetita - {100}, {111}, {110}, modified
Magnetita - {111}, highly modified
Malaquita - Contact twin on {100}
Malaquita - Contact twin on {100}
Manganita - Contact twin on {012}
Manganita - Prismatic {110}
Manganita - Elongated [001]
Marcasita - {010}, {101}, {110}, modified
Marcasita - Contact twin on {101}
Marcasita - Fourling twin on {101}
Marcasita - Repeated twin on {101}
Marshite - Tetrahedral
Matlockita - Tabular {001}
Melanoflogita - {100},
Melita - {101}, {110}, {001}
Meneghinita - Tabular {100}, elongated [001]
Metacinnabar - {211}, modified
Meyerhofferite - {100}, {101}, {111}
Miargirita - {100}, {010}, {001}, modified
Miargirita - equant crystal
Microclina - Manebach twin
Microlita - {111}
Microlita - {111}, {100}
Milarite - {110}, {102}, modified
Millerita - prismatic {100}
Mirabilita - Short prismatic [001]
Molibdenita - Thick tabular {001}
Molibdenita - Tabular {001}
óxido de molibdeno - {010}, {111}, {100}
óxido de molibdeno - {010}, {111}, {100}, {001}
Monacita - Isometric, highly modified
Monacita - {100}, {010}, {101}, {011}, modified
Monacita - {111}, {100}, modified
Óxido de mercurio - Elongated [010], highly modified
Óxido de mercurio - {011}, {120}, highly modified
Moschellandsbergita - {110}, modified
Moschellandsbergita - {110}, modified
Moscovita - Tabular {001}
Moscovita - {001}, {010}, {221}
Nagyagita - {001}, {101}, {011}, modified
Nagyagita - Tabular {001}
Nahcolita - Prismatic {110}
Narsarsukite - Tabular {001}
Narsarsukite - Tabular {001}
Narsarsukite - Tabular {001}
Natrolita - {110}, {111}, {111}
Nefelina - {100}, {001}, {001}, modified
Neptunita - {110}, {001}, highly modified
Neptunita - {110}, {001}, modified
Neptunita - Contact twin on {001}
Neptunita - Long prismatic {110}
Niquelina - Prismatic {110}
Niquelina - {100}, {101}, {001}
Olivenita - {011}, {110}
Olivenita - {011}, {100}, modified
Olivino - {010}, {021}, {110}, modified
Olivino - {100}, {010}, {021}, modified
Olmsteadite - Tabular {001}
Olmsteadite - Tabular {100}
ordoñezita - {011}, {001}, {100}
Oropimente - {301}, {210}, {010}, modified
Oropimente - {210}, prisms {hk-l}, modified
Oropimente - Tabular {010}
Ortoclasa - {110}, {101}
Ortoclasa - {110}, {001}, {101}, modified
Ortoclasa - {110}, {010}, {001}, {201}, modified
Ortoclasa - Karlsbad law twin (left)
Ortoclasa - Karlsbad law twin (right)
Ortoclasa - Tabular {010}
Ortoclasa - {110}, {201}, {001}
Ortoclasa - Multiple Manebach- and Baveno law twin
Ortoclasa - Multiple Baveno law twin
Ortoclasa - Baveno law twin
Ortoclasa - Tabular {010}
Ortoclasa - Manebach law twin
Ortoclasa - {001}, {010}, {110}, {111}, modified
Pachnolite - Contact twin on {100}
Pachnolite - Contact twin on {100}
Pachnolite - Prismatic {110}
Papagoíta - {110}, {001}, {100}, {401}
Paralaurionita - Contact twin on {100}
Paralaurionita - Contact twin on {100}
Paramelaconita - Prismatic {100}
Pararammelsbergite - Tabular {001}
Paratacamite - Contact twin on {1011}
Paulingite - {110}
Pearceíta - Tabular {001}
Penfieldite - Prismatic {100}
Penfieldite - {11.0.2}, {001}
Perovskite - {100}
Perovskita - {100}, modified
Farmacosiderita - {100}, {111}
Farmacosiderita - {100}
Fenaquita - {011}, {113}, {101}, modified
Fenaquita - Prismatic {110}, {101}, modified
Phillipsita - Mimetic twin {001}
Phillipsita - Sixling twin: mimetic {001}, penetration {110}
Phillipsita - Sixling twin: mimetic {001}, penetration {110}
Phillipsita - Sixling twin: mimetic {001}, penetration {110}
Flogopita - Mica law twin
Flogopita - Mica law twin
Flogopita - Mica law twin
Fosgenita - {100}, {110}, {001}, modified
Fosgenita - {100}, {110}, {001}, modified
Fosgenita - {100}, {010}, {001}, modified
Fosgenita - {110}, {001}, modified
Pirssonite - Tabular {010}
Pirssonite - Prismatic {110}
Plagionite - Tabular {001}
Polibasita - Tabular {001}
Polibasita - Tabular {001}
Polibasita - Tabular {001}
Polibasita - Tabular {001}
Polycrase-(Y) - Tabular {010}
Polycrase-(Y) - {111}, modified
Potassiumalum - {100}, {111}, {110}
Potassiumalum - {111}
Potassiumalum - {111}, {110}, {100}
Prosopite - Tabular {010}
Proustite - {110}, {101}, modified
Pseudoboleite - Epitaxial on boleite
Pseudobrookite - Tabular {100},
Pseudobrookite - Tabular {100}, elongated [001]
Pseudobrookite - Elongated [001]
Pseudobrookite - {100}, {210}, {101}
Pirargirita - {110}, {101}, modified
Pirita - {100}
Pirita - {111}
Pirita - {210}
Pirita - {210}, {111}
Pirita - {111}, modified by {210}
Pirita - penetration twin [110] (iron cross twin)
Pirita - {321}, modified
Pirita - {100}, {110}, modified
Pirita - {100}, {210}, {211}, modified
Pirita - {100}, highly modified
Pirita - {111}, highly modified
Pyrochroite - Prismatic {1010}
Pyrochroite - {1012}, modified
Pirolusita - Prismatic [001]
Pirolusita - Prismatic {110}, {011}, {321}
Piromorfita - {100}, {001}, modified
Piromorfita - {100}, {001}, modified
Piromorfita - {100}, {101}, modified
Pirrotina - {100}, {010}, modified
Pirrotina - {101}, {001}
Pirrotina - {100}, {001}
Pirrotina - Contact twin on {1012}
Cuarzo - {101}, {011}
Cuarzo - {100}, {101}, {011}
Cuarzo - Left-handed Dauphiné twin (mimetic twin on [001])
Cuarzo - {100}, {101}, {011}, modified
Cuarzo - Right-handed Dauphiné twin (mimetic twin on [001])
Cuarzo - {101}, modified
Cuarzo - {100}, {101}, {011}, {511}
Cuarzo - Japanese twin of two flattened crystals
Cuarzo - Japan law twin (Contact twin on {112})
Cuarzo - {100}, {210}, {101}, modified
Cuarzo - {100}, {611}, {101}, modified
Quenselite - Tabular {010}, elongated [001]
Raspita - {100}, {001}, {011}, modified
Raspita - Contact twin on {100}
Raspita - {100}, {001}, {011}, modified
Rejalgar - {110}, {101}, modified
Rejalgar - Highly modified
Reddingite - {111}, {{212}, {010}
Reddingite - {111}, modified
Reedmergnerite - {100}, {110], {001}, modified
Rodocrosita - {101}
Rodocrosita - {101}, {110}
Rodocrosita - {321}, {211}
Rodocrosita - {321}, {211}, {001}
Rodonita - {100}, {010}, {001}, modified
Rodonita - Tabular {110}, modified
Romeita - {111}, {100}
Romeita - {111}, modified
Rosickyite - Tabular {010}, elongated [001]
Rutilo - {110}, {111}, modified
Rutilo - {101}, {310}, {210}, {110}
Rutilo - Sixling twin on {101}
Rutilo - Sixling twin on {101}
Rutilo - Eightling twin on {101}
Rutilo - Long prismatic [001]
Rutilo - Eightling twin on {101}
Rutilo - Contact twin on {301}
Rutilo - Contact twin on {101}
Safflorita - {110}, {011}, modified
Sal Ammoniac - {211}, modified
Cloruro de amonio - {211}, {578}, gyroidal
Cloruro de amonio - Penetration twin on {111}
Samarskita - {010}, {100}, {101}, {130}
Samarskita -
Samsonita - Short prismatic {110}
Escapolita - {100}, {101}, modified
Escapolita - {110}, {211}, {100}, {101}, modified
Scheelita - {101}, modified
Schoepita - {100}, {010}, {001}, modified
Escorodita - {111}, modified
Escorodita - {111}, {100}, {010}, modified
Selenio - {100}, {101}
Seligmannita - Thick tabular {001}
Sellaíta - Short prismatic, modified
Siderita - {012}, {001}
Siderita - {101}
Plata - {111}
Plata - {100}
Plata - Contact twin on {111}
Escuterudita - {111}, {100}, modified
Smithite - {100}, {101}, {001}, modified
Smithsonita - {401}, modified
Smithsonita - {021}, modified
Sperrylita - {111}, Modified
Sperrylita - {100}, {111}, {210}
Blenda - {110}
Blenda - {111}
Blenda - {111}, modified
Blenda - Twin on [111], contact plane {111}
Blenda - {111}, {211}
Blenda - {111}, modified
Blenda - Twin on [111], contact plane {111}
Blenda - {111}, {111}, {100}, {110}, modified
Blenda - Twin on [111], contact plane {111}
Blenda - {111}, {111}, modified
Espinela - {111}
Espinela - Contact twin on {111}
Espinela - {111}, highly modified
Espodumena - {110}, {221}, {010}, modified
Estannita - {001}, {110}, {102}, modified
Estaurolita - {110}, {010}, {001}, modified
Estaurolita - Penetration twin on {031} and {231}
Estaurolita - Penetration twin on {031}
Estaurolita - Penetration twin on {231}
Estefanita - Tabular {001}, modified
Estefanita - {001}, {111}, modified
Sternbergite - Tabular {001}
Sternbergite - Contact twin on {130}
Stibiotantalite - {110}, {101}, modified
Estibina - {110}, {331}
Estibina - {110}, {331}, modified
Estibina - {110}, {331}, modified
Estibina - {110}, {331}, modified
Estibina - {110}, {331}, {010}, modified
Estibina - {110}, {341}, {010}, modified
Estibina - {110}, {12.18.1}, modified
Estilbita - Mimetic twin on {001}
Estilbita - Mimetic twin on {001}
Stolzita - {100}, {201}, {101}, modified
Stolzita - {112}, {001}, modified
Strengita - {001}, {111}, {201}
Strengita - {210}, {111}
Stringhamite - {101}, {011}, modified
Estroncianita - {110}, {010}, {001}, modified
Estroncianita - {110}, {010}, {011}, modified
Estroncianita - Highly modified
Estruvita - {110}, {011}, {001}, modified
Estruvita - {101}, {001}, {010}, modified
Azufre - {111}
Azufre - {111}, modified
Azufre - Highly modified crystal
Azufre - {111}, {001}
Silvanita - {100}, {010}, {101}, {103}, highly modified
Tantalita - {170}, {001}, modified
Teallita - Tabular {010}
Telurita - Tabular {010}
Telurio - {012}
Telurio - prismatic [001]
Tennantita - {100}, modified
Tenorita - {100}, {111}, {001}, modified
Tenorita - Tabular {001}
Terlinguaite - Highly modified
Tetradymite - {012}, {001}, {101}
Tetraedrita - {211}, {100}, modified
Tetraedrita - {111}, modified
Tetraedrita - {211}
Tetraedrita - {111}, modified
Tetraedrita - {111}, {110}
Tetraedrita - Penetration twin on [111]
Tetraedrita - Penetration twin on [111]
Thomsenolita - {110}, {111}, {001}
Thomsenolita - {110}, {001}, {111}
Tincalconita - {1011}, {0001}
Tincalconita - {1011}, {0001}, {0112}
Titanita - {111}, {001}, modified
Titanita - {111}, {011}
Topacio - {100}, {021}, {110}, modified
Topacio - {110}, {120}, {021}, {111}, highly modified
Topacio - {120}, {001}, {011}, modified
Torbernita - Thick tabular {001}
Torbernita - Tabular {001}
Torbernita - Tabular {001}
Turmalina - {100}, {110}, {011}, {101}, modified
Turmalina - Prisms {hk0}, {010}, {001}
Tridymite - Penetration twin on {304}
Trona - {100}, {001}, {111}
Trona - {001}, {100}, {111}
Trona - {100}, {001}, {111}, modified
Tschernichite - {302}, {001}
Tschernichite - Contact twin on {101}
Tschernichite - Contact twin on {302}
Tschernichite - Contact twin on {304}
Tschernichite - Multiple contact twin on {101}
Turquesa - {010}, {110}, {001}, modified
Ullmannita - Multiple twin on [110], contact plane {001}
Valentinita - {100}, {110}, {122}, modified
Valentinita - Tabular {010}
Vanadinita - {100}, {101}, modified
Vanadinita - {100}, {101}, modified
Vanadinita - {100}, {110}, {101}, modified
Vesuvianite - {100}, {101}, modified
Vesuvianite - {100}, {101}, highly modified
Vivianita - Prismatic [001], modified
Vivianita - Prismatic [001], highly modified
Vrbaite - Tabular {010}
Vrbaite - Dipyramidal {111}
Vuagnatite - Prismatic {110}
Wavellita - {110}, {111}
Wavellita - {110}, {121}, {100}
Wavellita - {110}, {101}, {010}, modified
Whewellita - {110}, {011}, {101}
Willemita - {110}, {121}, modified
Witherita - {110}, {021}, {010}
Witherita - {110}, {010}, several prisms {0kl}
Witherita - {110}, {010}, {111}, {021}, {011}
Witherita - Mimetic twin on {110}
Witherita - Mimetic twin on {110}
Wolframita - {100}, {110}, {001}, modified
Wolframita - {100}, {010}, {102}, modified
Wollastonita - Tabular {100}
Wollastonita - {010}, {540}, {100} modified
Wulfenita - Tabular {001}
Wulfenita - {201}
Wulfenita - Thick tabular {001}
Wulfenita - {001}, {34.75.}, {114}, {013}
Wulfenita - Tabular {001}
Wulfenita - {112}, {112}, {001}, modified
Wulfenita - {110}, {001}, {001}, overgrown with small pyramidal crystals
Wulfenita - Contact twin on {001}
Wurtzita - {101}, {001}
Wöhlerite - Tabular {100}
Xenotima - {100}, {101}
Xenotima - {100}, {101}, modified
Yttrotantalite-(Y) - Equant
Cincita - {101}, {001}, {100}
Cincita - Pyramidal
Zinckenita - Prismatic {110}
Zircón - {110}, {101}
Zircón - {100}, {110}, {101}, {112}
Zircón - Epitaxial intergrowth with Xenotime-(Y)
Zircón - {101}, {100}
Zircón - {101}, {301}
Zircón - {101}, {110}
Zircón - {110}, {101}, modified
Zircón - {100}, {301}, {101}
Zirconolite - Elongated [001]
Zirconolite - Equant
Zoisita - Short prismatic b
Zoisita - Short prismatic b